اسلام

توهین به مقدسات

آیا مقدسات شایسته احترام هستند ؟ پیشگفتار مقدسات چه هستند؟ اهانت چیست؟ آیا باید به مقدسات توهین کرد؟ چرا...

چرا باید با اسلام مخالفت کرد

این سوالی است که بسیاری از مسلمانان و اسلامگرایان مطرح میکنند. در باب پاسخ به این پرسش شاید بتوان کتابها...

آیا آخوندها اسلام را خراب کرده اند؟

این حکومت ربطی به اسلام ندارد. جنایات حکام و اسلامگرایان دیگر در تاریخ نیز ربطی به اسلام ندارد. اسلام به...

جنایات اسلامگرایان

وحشی‌گریی و خشونت حتی اگر به دستور خدا باشد بازهم وحشی‌گری و خشونت است. هدف این بخش اشاره به گوشه ای از ج...

 درباره ما

وبسایت ناباور منتقد جدی ادیان است و از انجا که به زبان

فارسی برای مخاطب فارسی زبان ارائه میشود و با توجه به

کثرت مسلمانان در این جوامع، بسمت نقد اسلام تمایل دارد

 اهداف

روشنگری و اطلاع رسانی از طریق نشر کتب و مقالات

خرافه ستیز، فراهم آوردن امکان بحث و تبادل نظر آزادانه

برای ناباوران و حمایت از سایر ناباوران

لینک های مفید

Info@Naabavar.com

www.atheistium.com

www.ex-muslim.org.uk