محمد

محمد

محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام است. این بخش از زندیق به روشنگری در مورد محمد،‌ زندگی او، ویژگیهای شخصیتی ا...

محمد و دشمنانش

محمد با مخالفان خود بسیار غیر منصفانه، غیر انسانی و زشت برخورد میکرده است. این بخش از زندیق اسنادی را ارا...

محمد و ترور دشمنان شخصی اش

محمد و دشمنان شخصی اش- رفتار یک شخص با مخالفانش بخصوص در هنگامی که قدرت را در دست دارد گویای شخصیت و چیست...

قربانیان محمد

ترور عصماء بنت مروان، یک زن شاعر یهودی، و مادر ۵ فرزند بود. او در نکوهش محمد پس از ترور ابوعفک پیرمردی ۱...

محمد و یهودیان

محمد بلافاصله پس از اینکه در مدینه قدرتی به دست می‌یابد و میتواند از دزدان و آدمکشان و نزدیکان و دوستان خ...

زنبارگی محمد

«حرامزاده انسان هرچه خواست کرد و بر گردن خدا انداخت» سلمان رشدی. یکی از بزرگترین نقطه ضعف های اخلاقی پیام...

 درباره ما

وبسایت ناباور منتقد جدی ادیان است و از انجا که به زبان

فارسی برای مخاطب فارسی زبان ارائه میشود و با توجه به

کثرت مسلمانان در این جوامع، بسمت نقد اسلام تمایل دارد

 اهداف

روشنگری و اطلاع رسانی از طریق نشر کتب و مقالات

خرافه ستیز، فراهم آوردن امکان بحث و تبادل نظر آزادانه

برای ناباوران و حمایت از سایر ناباوران

لینک های مفید

Info@Naabavar.com

www.atheistium.com

www.ex-muslim.org.uk