رد پیش بینی قرآن در مورد شکست روم از ایران

Rate this item
(0 votes)

بارها شنیده ایم که اسلامگرایان در مورد معجزات و مطالب شگفت انگیز قرآن, در سایتها و کتابهایشان مینویسند و با پر و بال دادن به آنها, یکی از دلایل الهی بودن قرآن را همین مطالب میدانند. در این متن به یکی از این مورد میپردازیم که اسلامگرایان با استناد به آیات ۲ تا ۴ سوره روم, ادعا میکنند که قرآن هم در اینمورد پیشگویی کرده و هم به یک نکته علمی بسیار شگفت انگیز اشاره کرده است.

قبل از هر چیز نگاهی به این آیات و ترجمه آنها می اندازم و سپس در مورد این ادعا توضیح خواهیم داد.

سوره روم آیات ۲ تا ۴:

غُلِبَتِ الرُّومُ  (۲)
رومیان مغلوب شدند!
فِی أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیغْلِبُونَ (۳)
(و این شکست) در سرزمین نزدیکی رخ داد، اما آنان پس از (این) مغلوبیت بزودی غلبه خواهند کرد.
فِی بِضْعِ سِنِینَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَیوْمَئِذٍ یفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (۴)
در چند سال همه کارها از آن خداست، چه قبل و چه بعد (از این شکست و پیروزی) و در آن روز، مؤمنان (بخاطر پیروزی دیگری) خوشحال خواهند شد. (ترجمه مکارم شیرازی)

توضيح :
ايران و روم، دو ابر قدرت آنزمان، تقريبا بطور دائم با هم در جنگ بودند و موفقيت و شكستهاي پياپي از هر دو طرف اتفاق مي افتاد. اين امر عادي بود كه يكطرف امسال شكست بخورد و در سال بعد يا چند سال بعد پيروز شود. البته اين شكستها و پيروزيها هيچكدام قاطع و نهائي نبود و منجر به سقوط طرف مقابل نمي شد. تنها شهرها بود كه دست بدست مي گشت.
در چنين شرائطي هر فردي مي توانست پيش بيني كند كه اگر روم امسال شكست خورد در چند سال آينده پيروز مي شود و محمد از همين وضع استفاده كرد و آيات ابتداي سوره ي روم را نازل كرد و پيش بيني كرد كه در عرض چند (بضع۳-۹) سال روم پيروز مي شود و مؤمنان اين را معجزه مي دانند.
در زير تيتر مهمترين پيروزي ها و شكستهاي روم و ايران را در حيطه ي زماني محمد آورده ایم.
با اين توضيح كه در سالهاي ذكر شده و در بين آنان دهها نبرد ديگر اتفاق افتاده كه با پيشرفت و عقب گرد هر دو طرف همراه بوده است. معمولا پيروزي بطور پيوسته براي يكطرف وجود نداشته است.

سال ۶۰۳ پس از ميلاد حمله ي ايرانيان به روميان
سالهاي بعد شكست و پيروزيهائي از هر دو طرف:
۶۰۷ شکست Domenziolos سردار رومي از ايرانيان
۶۰۹ سقوط Edessa و مرمره بدست ايرانيان
۶۱۱ سقوط Emesa وAntioch بدست ايرانيان
۶۱۲ پيروزي موقتي روم در Caeserea و ارمنستان و عقب رانده شدن بدست ایرانیان بدست ايرانيان
۶۱۳ شكست امپراطور روم از ايرانيان در انتاكيه و از دست دادن بخشي از سيسيل
پيروزيهاي متعدد ايرانيان در سوريه، فلسطين، مصر و آفريقا:
۶۱۴ سقوط اورشليم بدست ايرانيان
۶۱۷ – ۶۱۶ تصاحب مصر، اسكندريه و ليبي بدست ايرانيان
۶۲۳ شکست Sahrbaraz سردار ايراني از هراكليوس امپراطور روم
۶۲۴ اشغال ارمنستان ايران توسط روميان و بدنبال آن اشغال آذربايجان تا حد تيسفون
۶۲۵ حمله ي سه سپاه ايران به روميان و بدنبال آن شكست نسبي سه سردار ايراني از هراكليوس امپراطور روم
۶۲۶ محاصره ي طولاني وناموفق قسطنطنيه توسط ايرانيان
۶۲۷ – ۶۲۸ شكست جدي ايرانيان و پيشروي گسترده ي سپاه روم در قلمرو ايران
۶۲۹ قبول قرارداد صلح توسط ايران و باز گرداندن سرزمينهاي روم به آن شامل سوريه، فلسطين و اورشليم و مصر.

اكنون آيات را دوباره با دقت بخوانيد.
آيا از اين مبهم تر مي توان پيش بيني كرد؟ روميان پيروز شدند، تا چه حدي؟ در كجا؟ در چه تاريخي؟
در چه سرزميني؟؟
گفته در سرزمين نزديك، نزديك به كجا، مگر آن سرزمين اسم نداشته است؟
همه مبهم است.
باز گفته روميان پيروز مي شوند. تا چه حدي؟ در كجا؟ در چه زماني؟
گفته در عرض چند سال. بازهم همه مبهم است.
اگر تو پيامبري چرا دقيق و درست پيش بينى نمي كنى؟
پيش بينيهاي محمد دقيقا مثل پيش بيني رمالان و كاهنان استجملاتي سرهم مي كنند و آنقدر چيزهاي مبهم و نامعين در آن مي گذارند كه بخشى از آنها با هر فردى جور در مى آيد.
مثلا مي گويند “تو آرزوهاى بزرگ دارى. اما در بدست آوردن آنان كوشش كافى نمي كنى. در زندگي با سختيهاى فراواني روبرو بوده اى. كسى را دوست مي دارى و تلاش دارى به او برسي. دشمنانى دارى ولى آنان نمى توانند به تو ضرر برسانند. از حسودان بر حذر باش. موفقيتى در انتظار توست و….”
جملات ذكر شده با تمامى افراد بشر در هر زمان و هر مكان جور در مى آيند و افراد نا آگاه و كم هوش نيز اينها را باور مى كنند. محمد هم از اين ترفند استفاده كرده است. حال شما بگوئيد كه “روميان شكست خوردند” به كداميك از شكستهاى آنان از سال ۶۰۳ تا ۶۱۷ مربوط ميشود؟
“روميان پيروز مي شوند” به كداميك از پيروزيها آنان از سال ۶۲۳ تا ۶۲۹ مربوط مى شود؟
محمد مشكل را درست مي كند و خود عقب مى ايستد.
مطمئن از اينكه نتيجه از طرف مؤمنان هميشه به نفع اوست. مؤمنان همانگونه كه از جملات رمالان غيب گوئى استخراج مي كنند از جملات محمد هم معجزه مى تراشند. ميگويند محمد پيروزي روم را پيش بينى كرده و اين يك معجزه است.
در حاليكه هر كسي در زمان محمد مى توانست چنين امر واضحى را بر اساس سابقه تاريخي بيان كند. چنانكه هر كسي امروز مي تواند با قاطعيت پيش بينى كند كه مثلا در هفته هاي آينده داعشیان بمب گذارى بزرگى انجام ميدهند و تعداد زيادى را مي كشند.
اگر اين پيش بينى كافي است همه مردم پيغمبرند.
مؤمنان باز مي گويند كه محمد گفته در عرض چند سال اين پيروزى بدست مي آيد، اينهم معجزه دوم. حال با مشكل روبرو ميشوند که چند سال بین ۳-۹ سال است پس بطور دلخواه شكست و پيروزيهائى را انتخاب مي كنند كه فاصله شان كمتر از ۱۰ سال باشد. بر چه اصولى؟؟ تا معجزه جور در بيايد.
اما اگر بخواهيم ملاك معقولى براى انتخاب يك شكست و يك پيروزى انتخاب كنيم. تنها ملاك، فتح اورشليم است چون مقدس ترين سرزمين براى روميان مسيحي بود. از دست دادن اورشليم توسط روميان در سال ۶۱۴ و بدست آوردن مجدد آن در ۶۲۹ پس از قرارداد صلح است.
در اينصورت فاصله بين شكست و پيروزي روم ۱۵ سال میشود نه ۳-۹ سال که قرآن گفته است.
معجزه تراشان ميگويند: در اين ايات، قرآن از لفظ “ادنی الارض” استفاده نموده که منظور “بحر المیت است”، در پاسخ باید گفت:

اولا در کجای تاریخ بیان شده که در زمان ادعای پیامبری از سوی محمد چنین نبردی در منطقه‌ی بحرالمیت صورت گرفته است؟
ثانیا؛ چرا کسی از پیشینیان و خود محمد چنین فهمی را از “ادنی الارض” نداشته است؟
بغوی در تفسیر این آیه می‌گوید که منظور نزدیکترین نقطه‌ی سرزمین شام به عرب و عجم(در آن زمان به ما ایرانيان و غير عربها، عجم می‌گفتند گرچه به معنی عمومی بیگانه است) می‌باشد:
وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم… انه كان بين فارس و الروم قتال، و كان المشركون يؤدون ان تغلب فارس الروم، لان أهل فارس كانوا مجوسا اميين، والمسلمون يؤدون غلبه الروم على فارس، لكونهم أهل كتاب، فبعث كسرى جيشا الى الروم و استعمل عليها رجلا يقال له شهريراز، و بعث قيصر جيشا إلى فارس و استعمل عليهم رجلا يدعی يحفس، فالتقيا باذرعات و بصرى، وهي ادنى الشام إلى أرض العرب و العجم ، فغلبت فارس الروم ، فبلغ ذلك المسلمين بمكه، …..

قرطبی در تفسیرش به صراحت بیان می‌نماید که در اینجا “ادنی” به معنی “نزدیکتر” می‌باشد:
“و ادنى معناه اقرب”

او از قول مجاهد بیان می‌نماید که مکان جنگ نقطه‌ای بوده بین عراق و شام و البته نظرات مختلف …..وجاء الخبر الى النبی صلى الله عليه و سلم يوم الحديبيه، ففرح من معه من المسلمين؛ فذلك قوله تعالى: الم غلبت الروم فی ادنی الارض يعني أرض الشام؛ عكرمه: باذرعات، و هی ما بين بلاد العرب والشام و قيل: ان قيصر كان بعث رجلا يدعى يحنس وبعث كسرى شهربزان فالتقيا باذرعات وبصرى وهی ادنى بلاد الشام إلى ارض العرب والعجم. مجاهد: بالجزيره، و هو موضع بين العراق والشام . مقاتل: بالاردن وفلسطين . و ادنى معناه اقرب. قال ابن عطيه: فان كانت الواقعه باذرعات فهی من ادنى الأرض بالقياس إلى مكه…

طبری در تفسیرش می‌گوید که “ادنی الارض” از ایران تا شام را شامل می‌شود:
“من ارض الشام الى ارض فارس ….و الصواب من القراءه فی ذلک عندنا الذی لا يجوز غيره بضم الغين لاجماع الحجه من القراء عليه فإذ كان ذلک كذلک فتاويل الكلام: غلبت فارس الروم (فی ادنی الارض) من ارض الشام الى ارض فارس.
لغت ادنی از ریشه ی دنا به معنی نزدیک شد است و ادنی به معنی نزدیکتر هست و تا به امروزصحابه و مفسران همگی انرا به معنی نزدیکتر دانستند (ولی انگار آقا بهرام بهتر بلده) در قرآن در ۲۰ مورد ازا ین لغت استفاده شده که ۱۸ مورد به معنی نزدیک تر است.

مثلا: سوره ی نجم: ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (۸) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (۹) ترجمه: سپس نزدیکتر آمد/تا به قدر دو کمان یا نزدیکتر شد.

پس در اينجا محمد معجزه اى انجام نداده و بدتر از همه ادعايى باطل كرده است. باز دیدید که مانند همیشه با تغییر و تحریف در ترجمه آیات از آنها معجزه ساخته اند. و جالبترین اینجاست که در تمام این مورد نقل قول مفسرین بزرگ و اولیه قرآن نادیده گرفته میشود و با تفسیر جدید و من درآوردی به دنبال معجزه تراشی هستند. که در واقع خود اینکار آنها میتواند بهترین دلیل برای رد ادعایشان باشد, در یک مقاله جداگانه از منظری دیگر این مساله را پیگیری خواهیم کرد.

Read 117 times
Last modified on 02 February 2019

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 درباره ما

وبسایت ناباور منتقد جدی ادیان است و از انجا که به زبان

فارسی برای مخاطب فارسی زبان ارائه میشود و با توجه به

کثرت مسلمانان در این جوامع، بسمت نقد اسلام تمایل دارد

 اهداف

روشنگری و اطلاع رسانی از طریق نشر کتب و مقالات

خرافه ستیز، فراهم آوردن امکان بحث و تبادل نظر آزادانه

برای ناباوران و حمایت از سایر ناباوران

لینک های مفید

Info@Naabavar.com

www.atheistium.com

www.ex-muslim.org.uk