رد معجزات عددی و ریاضی قرآن

Rate this item
(0 votes)
برخی از قرآن پژوهان در سالهای اخیر کشفیاتی درباره‌ی نظم عددی ایات قرآن و مناسبات آماری میان برخی از واژگان این کتاب کرده‌اند که بسیار جالب توجه می‌باشد؛ در ذیل به ۳ مورد از آنها اشاره میکنیم:

۱-دو كلمه عقل و نور هر كدام به تساوی ۴۹ بار تكرار شده است (اشاره به نقش تعقل در هدايت)

۲- كلمه “شهر” به معناي ماه دقيقاً ۱۲ مرتبه در قرآن به كار رفته است.
۳- نمازهای يوميه پنج وقت دارد و كلمه صلوه نيز در قرآن به همين تعداد آمده است.
و اما پاسخ ما به این معجزه تراشیها:
۱) شما گفتید که:
۱- دو كلمه عقل و نور هر كدام به تساوی ۴۹ بار تكرار شده است (اشاره به نقش تعقل در هدايت)
اولا عقل و نور چه ربطی با هم دارند و کسی جز سفسطه کاران ارتباط مستقیم آنان را بیان نمی کند.
دوم اینکه کلمه‌ی “عقل” حتی یک بار هم در قرآن نیامده بلکه مشتقات آن به صورت فعل به ۵ حالت و جمعا ۴۹ بار در قرآن آمده است که مدعی اعجاز بر خلاف سایر موارد که واژگان خاص را گلچین می‌کردند این بار تمامی مشتقات آن را مد نظر قرار دادند:
تعقلون (۲۴ بار)
یعقلون (۲۲ بار)
عقلوه (۱ بار)
نعقل (۱ بار)
یعقلها (۱ بار)
جزئیات را ننوشتیم چون با مدعی در مورد تعداد این واژگان اختلاف نظری نیست؛ کل مشتقات نور که شامل نار هم می‌شود جمعا ۱۹۴ بار و به ۱۰ حالت در قرآن تکرار شده است؛ کلمه‌ی نور با مشتقات آن هم به ۸ حالت و جمعا ۴۹ بار در قرآن آمده است:
نور (۲۴ دبار)
نورا (۹ بار)
نوره (۴ بار)
نورهم (۴ بار)
منیر (۴ بار)
نورکم (۱ بار)
نورنا (۱ بار)
نار (۱۲۶ بار)
نارا (۱۹ بار)
همانگونه که مشاهده می‌شود نور به صورت معرفه ۲۴ بار در قرآن تکرار شده و در تمامی این موارد اسم هستند در حالی که تمام موارد عقل نه اسم بلکه فعل می‌باشند. ضمنا چرا واژگانی مانند فکر را حذف کرده‌اند، البته یادآور می‌شوم که قرآن جایگاه عقل را در قلب می‌داند.
۲) شما گفتید:
۲- كلمه “شهر” به معنی ماه، دقيقا ۱۲ بار در قرآن به كار رفته, در اینجا نیز شما مرتکب دروغ و مغلطه شده‌اید، زیرا کلمه‌ی “شهر” در ۵ حالت کلی و جمعا ۲۱ بار در قرآن آمده است:
الشهر (۶ بار):
بقره/۱۸۵ – بقره/۱۹۴ (دو بار) – بقره/۲۱۷ – مائده/۲ – مائده/۹۷ -.
شهر (۴ بار):
سبا/۱۲ (دو بار) – بقره/۱۸۵- قدر/۳
اشهر (۵ بار):
بقره/۱۹۷ – بقره/۲۲۶ – بقره/۲۳۴ – توبه/۲ – طلاق/۴.
الاشهر (۱ بار):
توبه/۵
شهرا (دو بار):
توبه/۳۶ – احقاف/۱۵.
شهرین ( دو بار):
نساء/۹۲ – مجادله/۴.
شهور ( یک بار):
توبه/۳۶
شاید بگوئید که تنها حالت مفرد مد نظر است، اولا چرا تنها حالت مفرد و ثانیا باز در همین حالت نیز همانگونه که مشاهده می‌گردد ۶ حالت به صورت نکره و ۶ حالت دیگر به صورت معرفه است؛ احتمالا اگر این موضوع به صورت ۴ و ۸ بود شما باز از دل آن معجزه‌ی ۴ ماه حرام استخراج را می‌کردید!
۳) شما گفتید:
۳- نمازهای يوميه ۵ وقت دارد و كلمه صلوه نيز در قرآن به همين تعداد آمده.
در اینجا چیزی جز دروغگوئی شما وجود ندارد و کلمه‌ی صلاه (نماز) و مشتقات آن ۹۹ بار در قرآن تکرار شده:
الصلاه (۶۷ بار):
بقره/۳ – بقره/۴۳ – بقره/۴۵ – بقره/۸۳ – بقره/۱۱۰ – بقره/۱۵۳ – بقره/۱۷۷ – بقره/۲۳۸ – بقره/۲۷۷ – نساء/۴۳ – نساء/۷۷ – نساء/۱۰۱ – نساء/۱۰۲ – نساء/۱۰۳ (سه بار) – نساء/۱۴۲ – نساء/۱۶۲ – مائده/۶ – مائده/۱۲ – مائده/۵۵ – مائده/۵۸ – مائده/۹۱ – مائده/۱۰۶ – انعام/۷۲ – اعراف/۱۷۰ – انفال/۳ – توبه/۵ – توبه/۱۱ – توبه/۱۸ – توبه/۵۴ – توبه/۷۱ – یونس/۸۷ – هود/۱۱۴ – رعد/۲۲ – ابراهیم/۳۱ – ابراهیم/۳۷ – ابراهیم/۴۰ – اسراء/۷۸ – مریم/۳۱ – مریم/۵۵ – مریم/۵۹ – طه/۱۴ – طه/۱۳۲ – انبیاء/۷۳ – حج/۳۵ – حج/۴۱ – حج/۷۸ – نور/۳۷ – نور/۵۶ – نور/۵۸ (دو بار) – نمل/۳ – عنکبوت/۴۵ (دو بار) – روم/۳۱ – لقمان/۴ – لقمان/۱۷ – احزاب/۳۳ – فاطر/۱۸ – فاطر/۲۹ – شوری/۳۸ – مجادله/۱۳ – جمعه/۹ – جمعه/۱۰ – مزمل/۲۰ – بینه/۵.
اما سایر مشتقات صلاه:
صلاتَهم (۶ بار):
انعام/۹۲ – انفال/۳۵ – مؤمنون/۲ – معارج/۲۳ – معارج/۳۴ – ماعون/۵.
صلاتک (۳ بار):
توبه/۱۰۳ و به معنای دعا – هود/۸۷ – اسراء/۱۱۰.
صلوات (۴ بار):
بقره/۱۵۷ و به معنای درود – بقره/۲۳۸ – توبه/۹۹ و به معنای دعا – حج/۴۰ و به معنی پرستشگاه یهودیان و معادل کنیسه.
صلواتهم (۱ بار):
مؤمنون/۹
صلاته (۱ بار):
نور/۴۱
صلاتی (۱ بار):
انعام/۱۶۲
مصلین (۳ بار) و به معنای نمازگزاران:
معارج/۲۲ – مدثر/۴۳ – ماعون/۴
مصلی (۱ بار) به معنی جای نماز خواندن.
احتمالا اگر در یکی از این مشتقات عدد ۵ و یا ۱۷ وجود داشت از دلش معجزه‌ی نماز ۵ گانه و یا ۱۷ رکعت نماز روزانه استخراج می‌کردند.
فراموش نكنيم كه دروغ در اسلام برای مواقع ضروری و مصلحتی صواب دارد و در راه گسترش دين هر دروغى جايز است.
با كسانى كه دروغ گفتن را صواب ميدانند مواجهيم.
Read 110 times
Last modified on 02 February 2019

 درباره ما

وبسایت ناباور منتقد جدی ادیان است و از انجا که به زبان

فارسی برای مخاطب فارسی زبان ارائه میشود و با توجه به

کثرت مسلمانان در این جوامع، بسمت نقد اسلام تمایل دارد

 اهداف

روشنگری و اطلاع رسانی از طریق نشر کتب و مقالات

خرافه ستیز، فراهم آوردن امکان بحث و تبادل نظر آزادانه

برای ناباوران و حمایت از سایر ناباوران

لینک های مفید

Info@Naabavar.com

www.atheistium.com

www.ex-muslim.org.uk