زن از ديد امام حامد غزالى

Rate this item
(0 votes)

دین اسلام برخلاف ادعاهایش در مورد برابری و برادری و تساوی حقوقی, انسانهارا به چند طبقه تقسیم میکند که هر طبقه بر طبقه دیگر برتری دارد. منجمله این طبقات میشود از مرد و زن, آزاد و برده, مسلمان و غیر مسلمان, روحانی و غیر روحانی و …. نام برد.
اثبات این ادعا که این تقسیم بندیها در اسلام و احکام اسلامی وجود دارند کار سختی نیست و با نگاهی ساده به آیات قرآن و یا احکام اسلامی میشود به آن پی برد.

اما یکی از این تقسیم بندیهای تبعیض‌آمیز و غیر انسانی, برتری دادن مردان به زنان میباشد که ما در این سایت بخشی را به زن در اسلام اختصاص داده‌ایم که خوانندگان محترم میتوانند توسط این لینک مطالب مرتبط با زن از دید اسلام را مطالعه فرمایند.

در متنی که پیش رو دارید میخواهم نظر یکی از بزرگترین دانشمندان اسلام که تمامی فرقه ها و مذهب اسلامی به وی و نظریاتش احترام زیادی میگذارند را در مورد زنان خدمت شما ارائه کنم که ببینید این فیلسوف و فقیه بزرگ اسلام با برداشت از آیات و احکام قرآن, زنان را چگونه توصیف میکند.
محمد غزالی فرزند محمد (۴۵۰ — ۵۰۵ ه‍ ق) فیلسوف، متکلم و فقیه ایرانی و یکی از بزرگ‌ترین مردان تصوف سدهٔ پنجم هجری است. نام کامل وی: ابی حامد محمد بن محمد الغزالی الشافعی ، ملقب به حجت‌الاسلام زین الدین الطوسی، است. او در غرب بیشتر با نامهای Al-Ghazali و Algazel شناخته می‌شود. برای شناختن بیشتر این فیلسوف بزرگ اسلامی روی این لینک کلیک کنید.
ایشان در یکی از کتابهای معروف خود به نام احیا علوم دین میگوید:
قانع کننده ترین و محکم ترین گفته در مورد ازدواج این است که ازدواج شکلی از بردگی است. زن برده ی مرد است و بنابراین وظیفه و مسئولیت زن اطاعت مطلق از شوهر و پاسخگویی به هر خواست اوست. چنانچه پیامبر اسلام خودش گفته بود، زنی که به هنگام مرگ رضایت کامل شوهرش را برآورده باشد به بهشت می رود.(۱)

نصیحة الملوک کتابی است درباره پند و اندرز به پادشاهان و وزرا و امرا، که پس از کیمیای سعادت بزرگترین و مهمترین کتاب امام محمد غزالی محسوب میشود. در بخشی از این کتاب در مورد زنان آمده است: خداوند زنان را به علت نافرمانی حوا و خوردن گندم عقوبت کرده است. حق تعالی زنان را هشت ده عقوبت فرمود کردن,
اول : حیض
دوم : زادن
سوم : جدا شدن از پدر و مادر و مرد بیگانه را شوهر کردن
چهارم : به نفس خویش آلوده شدن
پنجم : آنکه مالک تن خویش نباشد
ششم : کمی میراث
هفتم : طلاق که به دست ایشان نگردد
هشتم : آن که مرد را با چهار زن حلال کرد و زن را با یک شوی
نهم : آنکه درخانه معتکف باید بودن
دهم : آنکه در خانه سر پوشیده دارد
یازدهم : آنکه گواهی دو زن برابر یک مرد نهاده اند
دوازدهم : آنکه از خانه بیرون نیارد تنها ، مگر با کسی از محارم
سیزدهم : آنکه مردان را نماز عید و نماز آدینه و نمازه جنازه بود و از پس جنازه روند و عزا کنند و زنان را این ها نباشد
چهاردهم : امیری را نشایند و نه نیز قضا را و نه حکم را
پانزدهم : آنکه فضل را هزار بهره است و یک بهره از آن زنان راست
شانزدهم : آنکه چندانکه جمله امت را عذاب بود یک نیم زنان فاجره را بود
هفت دهم : چون شویش بمیرد چهار ماه و ده روز عدت بباید داشتن
هشت دهم : آنکه چون شویش طلاق دهد سه ماه یا سه حیض عدت بباید داشتن
امام محمد غزالی در این کتاب سیرت و خوی زنان را به ده حیوان تشبیه نموده است: ۱. خوک ۲. بوزینه ۳. سگ ۴. مار ۵. استر ۶. کژدم ۷. موش ۸. کبوتر ۹.روباه ۱۰. گوسفند.
جناب غزالی بهترین زن را زن با سیرت و صفت گوسفند دانسته است.
این مغز متفکر جهان اسلام ادامه میدهد: و آنکه خوی سگ ماند آن است که هر وقتی شوی با وی سخن گوید بر وی اندر جهد و بانگ بر او زند و جنگ کند مانند سگ ، و چون کیسه سیم و زر ببیند و خانه پر نعمت میوه و گندم و گوشت و هر آنچه بدین ماند, شوی را کرامت کند و گوید جانم فدای تو باید ، وحق تعالی مکروه تو مرا منما یاد و مرگ من پیش تو باد و چون بر خلاف این بود همچو سگ به روی شوهر اندر جهد و دشنام دهد و حسب و نسب او را بنکوهد و بیرونش کند و گوید که تو درویشی و آن روز البته خاموش نشود .. و آن زنی که خوی استر دارد.
این فقیه عالیقدر اسلام اما در مورد مردان میگوید: مرد باید که با حمّیت و رشکین بود و بر اهل و مردم خویشتن، بر اهل و مردم خویشتن زیرا که حمیت از دین بر خیزد و بی حمّیت بد دین بود، و فی المثل غایت رشک و حمیت تا بدان حدّست که چنان واجب کند که هاون زنان (را) مردان بیگانه نشنوند.

Read 78 times
Last modified on 02 February 2019

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 درباره ما

وبسایت ناباور منتقد جدی ادیان است و از انجا که به زبان

فارسی برای مخاطب فارسی زبان ارائه میشود و با توجه به

کثرت مسلمانان در این جوامع، بسمت نقد اسلام تمایل دارد

 اهداف

روشنگری و اطلاع رسانی از طریق نشر کتب و مقالات

خرافه ستیز، فراهم آوردن امکان بحث و تبادل نظر آزادانه

برای ناباوران و حمایت از سایر ناباوران

لینک های مفید

Info@Naabavar.com

www.atheistium.com

www.ex-muslim.org.uk