محمد 12 January 2019

قربانیان محمد

Rate this item
(0 votes)
 • ترور عصماء بنت مروان، یک زن شاعر یهودی، و مادر ۵ فرزند بود. او در نکوهش محمد پس از ترور ابوعفک پیرمردی ۱۲۰ ساله توسط محمد شعری اعتراضی می‌سراید که در این نوشتار به پارسی آمده است. محمد نیز عمیر بن عدی را برای قتل او میفرستد،‌ او شبانه به خانه عصماء‌ میرود، بچه ای را که عصماء از سینه به او شیر میداده است را جدا کرده و شمشیر را بگونه ای در سینه او وارد میکند که از پشت او خارج میشود. از این داستان میتوان همچنین نتیجه گرفت که محمد در کشتن، میان زن و مرد مساوات را رعایت میکرد.
 • سهم عبدالله بن سعد بن ابی سرح در نوشتن قرآن،‌ از جالب ترین اتفاقهای تاریخ اسلام این است که شخصی به نام ابی سرح که از کاتبان وحی بوده است گاهی وحی را تغییر میداده است و مینوشته است و پیامبر با اینکار او مخالفتی نمیکرده است. او بعدها میفهمد که به نوعی نقش ویرایشگر متن های خداوند را بازی میکرده است، و چون خود بخشی از قرآن را دستکاری کرده بود به دروغین بودن پیامبری محمد آگاه میشود، به او خیانت میکند و از مدینه به مکه میرود. او یکی از افرادی است که محمد پس از فتح مکه دستور قتل آنها را صادر میکند،‌ محمد بسیار مشتاق به از میان برداشتن او بود ولی به دلیل مسخره ای که پیامبران با اشاره نمیکشند سرانجام او را نمیکشد.
 • قتل کنان ابن ربیع،‌ کنانه رهبر قبیله یهودی خیبر بود. محمد پس از شکست او از او میخواهد که محل پنهان شدن گنجهای قومش را نشان دهد، محمد اینکار را با شکنجه کردن او انجام میدهد، او زیر شکنجه نیز حاضر به همدستی با محمد نمیشود، محمد او را میکشد، شخص دیگری جای گنج را به محمد و دزدان نشان میدهد، محمد گنج را یافته سپس همان شب زن او صفیه را به همسری خود  در آورده با او همبستر میشود.
 • ابن سنينة،‌ یک تاجر یهودی بود. محيصة یکی از مسلمانان که پیش از اسلام نیز با او روابط تجاری و اقتصادی داشت پس از اینکه محمد دستور قتل یهودیان را میدهد بر روی او میپرد و او را میکشد. پس از این قتل برادر محيصة او را کتک میزند که چگونه توانستی که کسی که بیشتر چربی شکمت از اموال اوست بکشی؟‌ او در پاسخ میگوید اگر محمد میگفت تو (یعنی برادرم) را نیز بکشم چنین میکردم.
 • قتل نضر بن الحارث، او یک مرد ثروتمند بود که تجارت برده خواننده و کتاب میکرد،‌ او پیشتر در مورد پیامبری محمد بسیار چون و چرا کرده بود و با پرسشهای خوب دست محمد را رو کرده بود تا جایی که محمد تنها با خشونت میتوانست اسلامش را گسترش دهد. نضر بن الحارث یکی از کسانی بود که محمد دستور داده بود پس از فتح مکه حتما باید کشته شود. خواهر او سپس گفته است در حالی که درمانده و خسته بود به مرگی شکنجه وار کشته شد، زندانیی در بند، که همچون چهارپایی لنگ حرکت میکرد.
 • ترور عبدالله بن أُبّی بن سلول العوفی،‌ او رهبر قبیله خزرج در مدینه و از کسانی بود که پس از ماجرای عایشه و صفوان که در آن عایشه با یک مرد سوار شتر میشود، به سخن پراکنی و متلک گفتن به پیامبر می‌پردازد، محمد بخشهایی از سوره نور از جمله آیات ۱۱ تا ۲۶ را به او اختصاص میدهد. سپس روی منبر از مسلمانان میخواهد که او را از بین ببرند. او خود یک مسلمان بود اما به دلیل انتقادهایی که از محمد میکرد و زنان او را بدکاره جلوه میکرد منافق خوانده شد اما ظاهرا به مرگ طبیعی میمیرد.
 • ترور ابوعفک پیر مرد 120 ساله، او پیر مردی یهودی بود که با اشعارش محمد را به چالش می‌کشید. محمد از گفته های او بسیار متنفر و دلخور بود و یارانش را تشویق به کشتن او میکند. او شبی تاریک در حالی که بر بام خوابیده بود توسط سالم ابن عمیر یکی از آدمکشان محمد ترور میشود.
 • سفیان ابن خالد، او رئیس طایفه لحیان بود که در حال آماده کردن اعراب برای جنگ با محمد پس از جنگ احد بود. محمد عبدالله بن انیس را برای کشتن او میفرستد. عبدالله بن انیس خود را جای عرب دیگری که میخواهد به او بپیوندد جا میزند و سفیان او را با آغوش باز میپذیرد. عبدالله ابن انیس سپس در موقعیت مناسب سر او را میبرد. او سپس سر جداشده سفیان را به مدینه آورده جلوی محمد می اندازد. محمد از اینکار بسیار خشنود میشود و چوبی برای سپاس به او میدهد. این آدمکش محمد پیش از مرگ وصیت میکند که چوب را نیز پس از مرگ در کنار او دفن کنند.
 • الحويرث ابن نقيذ بن وهب بن عبد قصي، او یکی از منتقدین دیگر محمد و از ده قربانی مکی است. پس از فرمان قتل توسط محمد، علی ابن ابیطالب با دست خود جان او را میگیرد.
 • قتل کعب ابن اشرف،‌ رئیس قوم بنی نضیر، مردی ثروتمند و در میان اعراب مشهور به نیکمردی، خوشپوشی بود. او علیه محمد لب به سخن گشوده بود و چند شعر علیه او سراییده بود، مسلمانان به دستور محمد با دروغ و نیرنگ از نیکخواهی او استفاده کرده و به او نزدیک میشوند و با ناجوانمردی تمام او را کشته، سرش را برای محمد به هدیه می آورند و جلوی پای او می‌اندازند. محمد از خوشحالی تکبیر میگوید.
 • مقیاس بن سبابه،‌ شخصی بود که گویا به خطا مردی از انصار را که فکر میکرد برادرش را کشته، کشته بود. او سپس به مکه پناهنده میشود اما پس از فتح مکه به دستور محمد کشته میشود.
 • عبدالله بن قتل، شخصی بود که ابتدا اسلام آورده بود اما پس از مدتی از اسلام خارج شده و به آیین پیشین خود باز میگردد. او از جمله مکیانی است که محمد دستور قتل آنها را صادر کرده بود. دو تن از تروریستهای محمد او و همچنین دو دختر برده که صدایی زیبا داشتند و آوازهایی علیه محمد میخواندند میکشند.
 • عسیر بن رزیم و شماری از یهودیان دیگر، یکی از رهبران قبیله یهودی خزرج بود، محمد با حیله به یاران خود میگوید به نزد او بروید و به او بگویید اگر پیش محمد بیاید حکومت خزرج را به خودشان خواهد داد. او در میان راه از رفتن به نزد پیامبر پشیمان میشود، اما اجازه بازگشت پیدا نمیکند. هواداران محمد او و تمام یهودیان دیگری را که برای ملاقات به محمد به مدینه میبردند میکشند.
 • ام قرفه ، پيرزنی كه بدنش را دو شقه كردند،‌فَاطمة بنت ربيعة، یک اسیر جنگی از قبیله بنوفزاره بود که مسلمانان یکبار از آنها شکست خورده بودن. زیبدبن حارث از آدمکشان محمد او را به شکل فجیعی میکشد. بدین شرح که هر یک از پاهای فاطمه را با طنابی بست و سپس سر هر یک از آن طنابها را به پای یک شتر گره زد و آنگاه شتر ها را در دو جهت مختلف به حرکت در آورد و در نتیجه بدن آن زن فرتوت و سالخورده به دو شقه تقسیم گردید.
 • رفیعه بن قیس الاجوسهمی، از بزرگان قبیله طایفه جوسهم بود که برای جنگ با محمد آماده میشد. محمد دسته از مسلمانان را میفرستد و آنها در هنگامی که او تنهایی در بیابان به دنبال چوپان گمشده ای از طایفه ای میگشت از پای آورده سپس سر از تن او جدا میکنند و تا میتوانند از اموال و زنان از یاران او میدزدند.
 • محمد و اعدام یک شخص از روی گمان، محمد شخصی که در هنگام سفر مسلمانان با وی برخورد میکند به جرم اینکه جاسوس است میکشد و اموال او را میان مسلمانان تقسیم میکند
 • قتل عمرو بن جحاش شخصی بوده است که محمد گمان میکرده میخواسته او را بکشد،‌ محمد از روی ترس زودتر او رامیکشد
 • عقبه بن ابی معیط از قریشیان بود که به دست محمد اسیر میشود و او فرمان قتل او را صادر میکند. او پیش از مرگش از محمد میخواهد که به او بگوید بر سر فرزندانش چه خواهد آمد و محمد به او میگوید آنان نیز در آتش جهنم خواهند سوخت و سپس او را میکشند.
 • سلام بن ابی الحقیق الیهودی ابورافع   محمد گروهی از یارانش را برای قتل ابورافع که از بزرگان یهود بود میفرستند. آنها به همسر ابورافع میگویند که اعرابی به دنبال رهتوشه هستند، او نیز از روی میهمان پذیری آنها را به خانه راه میدهند و مسلمانان او را در بستر خود میکشند. مسلمانان در مقابل محمد با یکدیگر ستیز میکردند که چه کسی وی را کشته است، و محمد پس از دیدن شمشیر خونین عبدالله ابن انیس متوجه میشود که قاتل اصلی اوست.
 • امیه بن خلف ابی صفوان،‌ شخصی است که محمد پیشتر قصد کشتن او را کرده بود و او سرانجام در جنگ کشته میشود.
 • عمبرو بن جحاش، شخصی است که محمد اعلام میکند او قصد کشتن محمد را دارد. محمد اعلام میکند این خبر از طریق وحی به او داده شده!
 • محمد و ده قربانی مکی،‌ مشهور است که محمد پس از فتح مکه دستور صلح میدهد، اما او همچنین نام ۱۰ نفر را می‌آورد که حتما باید کشته شوند، محمد به یاران خود دستور میدهد هرکجا آنها را یافتند بکشند و یاران او موفق میشوند بیشتر این ۱۰ تن را بکشند. نام این ده تن از این قرار است:
  • عكرمة بن أبي جهل
  • هبار بن الأسود
  • عبد الله بن سعد بن أبي سرح
  • مقيس بن صبابة الليثي
  • الحويرث بن نقيذ
  • عبد الله بن هلال بن خطل الأدرمي
  • هند بنت عتبة
  • سارة مولاة عمرو بن هشام
  • فرتنا
  • قريبة
Read 120 times
Last modified on 02 February 2019

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 درباره ما

وبسایت ناباور منتقد جدی ادیان است و از انجا که به زبان

فارسی برای مخاطب فارسی زبان ارائه میشود و با توجه به

کثرت مسلمانان در این جوامع، بسمت نقد اسلام تمایل دارد

 اهداف

روشنگری و اطلاع رسانی از طریق نشر کتب و مقالات

خرافه ستیز، فراهم آوردن امکان بحث و تبادل نظر آزادانه

برای ناباوران و حمایت از سایر ناباوران

لینک های مفید

Info@Naabavar.com

www.atheistium.com

www.ex-muslim.org.uk