کتاب خانه

 

این کتابخانه با این هدف راه اندازی شده تا “کتاب‌های منتقد اسلام و ادیان و مقاله‌های گوناگون خرافات ستیز” را در بر داشته باشد و فعالیتش در زمینه کتاب‌های روشنگرانه و خرافه ستیز چه به زبان فارسی و چه انگلیسی می‌باشد. 

به همین منظور، کتاب‌ها و مقالات نویسندگان منتقد اسلام و ادیان به مرور در این کتابخانه گردآوری می‌شود تا به صورت دسته بندی و کامل در قالب مجموعه ای پربار و رایگان برای دانلود و خواندن در اختیار خردگرایان حقیقت جو باشد چرا که برای آزادی و سربلندی ایران تنها یک راه وجود دارد؛ روشنگری، روشنگری … و باز هم روشنگری.

 تمام کتاب‌های این کتابخانه رایگان میباشد.

به اشتراک گذاشتن و گسترش کتاب‌ها :

با کپی و تکثیر کتاب‌های دانلود شده بر روی CD/DVD، فلش مموری، تلفن همراه، تبلت و همچنین به اشتراک گذاشتن کتاب‌ها در گروه ها و شبکه های اجتماعی و گسترش آنها بین دوستان و بستگان خود، در راه روشنگری و خرافات ستیزی کوشا باشید.

 


 

       
بی خدایی برای تازه کارها  جهان بی خدا ارزش و خوبی در جهان بی خدا خدا بزرگ نیست
       
       
 خدا وجود ندارد پندار خدا خدا احمق ها را دوست دارد امتناع تفکر در فرهنگ دینی
       
       
پیدایش و تکامل دین نقد دین   نبرد دین با علم قران و حدیث در تصویر
       
       
بیست و سه سال عایشه بعد از پیامبر چرا مسیحی نیستم دو قرن سکوت 
       
       
حقوق بشر و قانون بیضه  وصیت نامه خدا تولدی دیگر  شیعه گری و امام زمان
       
روز قیامت در اسلام  ظهور زن در دام ادیان ابراهیمی  ترور و اسلام
       
ارزش زن در دینهای اسمانی اندیشمندان و دین های دروغین   پژوهشی در زندگی علی کاروان اسلام
       
اسلام کیش سکس و شهوت  خشونت و تبعیض در اسلام اسلام،دین جبگ و خشونت اسلام، خرافات و منشور زنستیزی
       
و انسان خدا را آفرید نگاهی نو به اسلام معراج نامه مغلطه های روحانیون
       
خشونت، زنان و اسلام محمد پیامبری که از نو باید شناخت  محاکمه خدا  پس از هزار و چهارصد سال
       
نگاهی به تاریخ اسلام نظام کائنات در قران زوال جهان اسلام  شرح زندگانی محمد
       
قران بی هیچ پیامی برای ما  سفر به دل ادیان نقد مبانی نظری نبوت نقد برهان های وجود خدا
       
   
 قران و اسلام و کج فهمی ما ولتر فیلسوف کوبنده دین رساله سه شیاد پایان ایمان
       
       
اسلام و مسلمانی تروریسم اسلامی  کورش بزرگ و محمد ابن عبدالله الله و ا کبر
       
     
بازشناسی قرآن کمدی خدایان  آیا خدا مرده است؟  ایات شیطانی
       
       
  ایات شیطانی گرفتاری اسلام سخنانی برای اندیشیدن برخورد علم و دین
       
       
جدایی حکومت و دین خدا انگاره ای ورشکسته آغاز اسلام حکیم رازی 

 

 

 

 درباره ما

وبسایت ناباور منتقد جدی ادیان است و از انجا که به زبان

فارسی برای مخاطب فارسی زبان ارائه میشود و با توجه به

کثرت مسلمانان در این جوامع، بسمت نقد اسلام تمایل دارد

 اهداف

روشنگری و اطلاع رسانی از طریق نشر کتب و مقالات

خرافه ستیز، فراهم آوردن امکان بحث و تبادل نظر آزادانه

برای ناباوران و حمایت از سایر ناباوران

لینک های مفید

Info@Naabavar.com

www.atheistium.com

www.ex-muslim.org.uk

 

سرشماری ناباوران اروپا